Autentificare
Dacă ești abonat medichub.ro, autentificarea se face cu adresa de E-mail și parola pe care le utilizezi pentru a intra în platformă.
Abonează-te la „Viața medicală” ca să ai acces la întreg conținutul săptămânalului adresat profesioniștilor din Sănătate!
#DinRecunostinta
Căutare:
Căutare:
Acasă  »  LIFESTYLE  »  Cultură

Umanismul postuman

Viața Medicală
Rodica AMEL vineri, 14 august 2015
   „Omul, spune Pico (della Mirandola, în disertaţia sa De hominis dignitate), nu este legat nici de un loc, nici de o formă anumită, desigur pentru a-şi da singur forma pe care ar dori-o, obţinând astfel favoarea de a se putea ridica deasupra tuturor creaturilor, dar şi riscul de a coborî sub nivelul oricăreia din ele“ (Tudor Vianu, Studii de literatură universală și comparată). Cu mulţi ani în urmă am avut ocazia să ascult o conferinţă a profesorului Tudor Vianu despre Pico della Mirandola, iar acum, după ce am citit cartea profesorului doctor şi medic psihiatru Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, Frumusețea va mântui lumea şi alte eseuri, m-am întrebat dacă n-am putea vorbi despre un Pico della Mirandola al timpurilor noastre. Analogia este parțială, limitată la nevoia gânditorilor vizionari de a ieşi din paradigma de referinţă a timpurilor în care trăiesc. În vremurile noastre răvășite de galopul tehnologiei moderne, în care se schimbă percepția timpului și prosperă fenomenele contradictorii la toate nivelurile – individual şi colectiv – se resimte nevoia unei „renașteri mentale“.
Frumuseţea va mântui lumea şi alte eseuri este mult mai mult decât o culegere de eseuri. Caracterul unitar al cărţii se bazează pe o coerenţă de profunzime, iar mesajul concentrat în capitolul care dă titlul volumului este detaliat, cu uimitoare forţă dialectică, în celelalte capitole/eseuri, într-o succesiune premeditată (după părerea noastră) dezinvoltă: capitolul I - „Blestem şi binecuvântare. Ce este un tată?“, „Despre îmbătrânire şi bătrâneţe“, „Memoria: magistra vitae“, „Despre impostură“; capitolul II - „Apocalipsă ratată”, „Inovaţie şi inerţie în Vest şi Est”; capitolul III – „Frumuseţea va mântui lumea“; capitolul IV - „Dispariţia patriarhului şi noile constelaţii familiale“, „Credinţă, Dumnezeu, ateism: perspective“, „Viitorul liberului-arbitru“, „Animal excessivum“, „Omul plat şi excesele lui“, „Perspective postapocaliptice“, „Cum devine boala ideologie“ etc.
Argumentul fundamental al cărții este umanist. Umanismul epocii Renașterii, opus dogmatismului scolastic, a impus omul ca „măsură a tuturor lucrurilor“. După câteva secole de laicizare a mentalităţilor şi de prosperitate a raţionalismului, de dominaţie a pozitivismului şi a tehnologiei, umanismul intră în declin. Timpurile moderne au generat paradoxul subiectivităţii. Locul unui Eu în căutare de sine îl preia Eul egolatru. Dorința lui de afirmare şi de fericire imediată a creat idealul umanităţii plate, cum o numeşte autorul. Un umanism post­uman, lipsit de istorie şi de transcendenţă. În ciuda unui ambient uman radical diferit de timpul umanismului clasic, prin schimbările economice şi de mentalitate, dominant pragmatice, autorul reactualizează tezele umanismului într-o formă majorată.
Cei doi ani de studii clasice, care au precedat studiile de medicină, îi permit autorului o autoritate conceptuală pe care şi-o asumă fără nuanţe paseiste, cu conştiinţa clară a valorii vechilor idealuri ale clasicismului. Paradigma de referinţă consumistă, cea a prezentului, este confruntată cu temele clasicismului greco-latin, pe care autorul le extinde prin referiri la textele biblice (v. capitolele „Blestem şi Binecuvântare. Ce este un tată?“; „Semnificația lui Babel“). Educaţia umanistă a profesorului Ion Vianu şi cariera de psihiatru au condus spre o viziune de adâncime a ideii de „om“: „Fiecare are dorinţa mai mult sau mai puţin obscură să ştie cine este“ – spune autorul. Dorinţa obscură devine un demers analitic sistematic, cea a unui om de ştiinţă. „Umanismul în formă majorată“ este afirmat de această dată de gânditorul Ion Vianu pe baze epistemice.
În actualul context de percepţie, în care măsura umană este relativizată la extrem prin distrugerea bazelor sale morale, autorul cărţii de faţă îşi pune şi ne pune următoarea întrebare: Există un după al nihilismului? Ion Vianu respinge scepticismul, reactualizând premisa fondatoare a umanismului: preeminenţa ideii platonice privind raportul dintre bine şi frumos. Comentariile la o temă dostoievskiană -„frumusețea va mântui lumea“ – reprezintă un veritabil studiu critic şi totodată „un studiu de caz“, cu trimiteri la multiple texte literare şi filozofice, ţinând cont de numeroasele sensuri ale conceptului de frumos. „În oricare dintre aceste reprezentări, frumosul este un punct de convergenţă sau o strădanie către ceva mai înalt, o limită superioară a faptei sau a contemplaţiei. În acest sens, mântuirea este o metaforă pentru propria noastră fericire terestră.“ – spune autorul în finalul studiului respectiv.
Lectura eseurilor („studiilor”) reprezintă o provocare adresată cititorului de a participa la o analiză a unor puncte de vedere alternative. Obiectiv sunt trecute în revistă criteriile care ne permit să înţelegem ce înseamnă „omul în mijlocul lucrurilor“. Ca reacţie la ideea atotputerniciei omului sunt puse în discuție concepte ce permit fixarea dimensiunii sinelui: de exemplu, memoria/istoria este învățătoarea vieții, fiind vorba de memoria restitutivă, dar şi reparativă; impostura în societăţile totalitare şi liberale; bătrâneţea sub semnul contradicției; familia şi noile nuclee de agregare socială; mit versus istorie fondatoare; limita dintre neurologic şi mistic etc.
Dorinţa de cuprindere exhaustivă ne reaminteşte dimensiunea omului renascentist, homo universalis. Ea este dublată de o claritate tomografică a detaliului semnificativ. Fără exagerări critice, autorul subliniază importanţa dimensiunii critice a umanismului în favoarea căruia pledează: „Omul dispune de mijloace prin care poate să stăpânească şi să-şi stăpânească natura specifică“. Mitul – gândirea imaginară, ideologia – sistemul ideilor false, religia – aspiraţia către fuziunea cu marele Tot definesc „natura specifică“  a omului oricăror timpuri. Acest întreg complex simbolic, izvorât din inconştient, poate fi supus cenzurii conştientului, proces prin care omul devine o instanţă responsabilă. Ruina civilizaţiei este prezentată ca fapt obiectiv, dar, din perspectiva psihiatrului, organizarea arhaică a aparatului psihic, respectiv clivajul conştient/inconştient, nu are motive să cadă. „Omul-individ va continua să fantasmeze şi să dorească.“ Autorul rămâne sceptic față de afirmația că omenirea s-ar afla în faţa unei mutaţii antropologice de „robotizare“ a omului.
Multe din consideraţiile autorului, întotdeauna exigente, pot folosi unor ştiinţe conexe: de exemplu, conceptul de liber-arbitru deschide teoriei acțiunii un „dincolo“ fenomenologic. Capitolul care ne propune o regândire a simbolicului (vezi „Omul plat şi excesele lui“) introduce premisele unei redescoperiri a adâncimii psihicului. Observaţiile sunt demne de luat în seamă, în intenția de fundamentare a unei „semiotici de adâncime“.
O lectură ce solicită concentrare şi imaginaţie intertextuală! E greu de epuizat tot ce cuprinde cartea profesorului Ion Vianu. Ea ne reaminteşte maxima retorică: docere, delectare, movere. După lecturi reluate, mă întreb în ce gen poate fi reluat textul. Nu știu de ce mi-am răspuns: „e un Bildungsroman“, nu în sensul de căutare a coordonatelor care structurează sinele, ci un Bil­dung­s­roman al etapei mature, când sinele se străduieşte să fixeze coordonatele timpului în care trăiește.

Abonează-te la Viața Medicală

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, săptămânalul profesional, social și cultural al medicilor și asistenților din România!
  • Tipărit + digital – 200 de lei
  • Digital – 129 lei
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:
  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC
Află mai multe informații despre oferta de abonare.