Newsflash

Dr. Valeriu MIHĂILĂ


MĂSURILE (IN)ADECVATE PROVOACĂ REZULTATE SCONTATE

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - ian. 15, 2010

Câteva dintre problemele dezbătute în nr. 939 şi 940 (2009) ale revistei LE GENERALISTE sunt de mare interes. „Să te omori la locul de muncă“. Faptele sunt relatate de dr. Michel Muller – este vorba nu numai de sinuciderile de la France Telecom (124 de cazuri la cca 100.000 de salariaţi, într-un an şi jumătate), ci şi de la Uzinele Peugeot şi Renault. (...)

„PACIENTUL SECOLULUI XXI ÎNTR-UN SISTEM ARHAIC“

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - ian. 8, 2010

Titlul editorialului reprodus mai sus, semnat de dna Mădălina Mihălţianu, redactorul-şef al revistei FARMACIST.RO, pare a ilustra ceea ce colectivul redacţional şi-a propus să pună în discuţie în cuprinsul nr. 129(5)/2009 al publicaţiei. Vom reproduce, de aceea, începutul şi sfârşitul articolului: „Sistemul medical din România trăieşte o poveste fără de sfârşit, încercând din 4 în 4 ani să facă schimbări şi să salte din datorii instituţii medicale implicate ajungând la acelaşi rezultat: o altă reformă eşuată“ (…) „dacă se ignoră în continuare valoarea informaţiei şi drepturile pacientului, sistemul medical românesc degeaba încearcă strategii de organizare, criterii de finanţări, mutări de birouri, petice de sac. (...)

„UN SEMNAL“

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - dec. 25, 2009

Începând cu Editorialul dlui prof. dr. Vasile Astărăstoae, nr. 3/2009 al REVISTEI ROMĂNE DE BIOETICĂ este dedicat – parţial – „demersului privind o dezbatere reală legată de drepturile subiecţilor în cercetarea biomedicală“, care „va continua“, având drept obiectiv orientarea „în funcţie de principiile fundamentale şi anume respectul vieţii şi demnitatea“ subiecţilor implicaţi, „atât persoane umane, cât şi animale“ – implicând atât consimţământul informat, cât şi „respectarea drepturilor animalelor (…), un subiect de reflecţie filozofică şi ştiinţifică“. (...)

GRIJA PENTRU BOLNAVII DIN CATEGORII DEFAVORIZATE

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - dec. 18, 2009

O constantă a revistei MEDICINA MODERNĂ este preocuparea pentru pacienţii afectaţi de boli mai puţin luate în considerare. Ea este ilustrată în nr. 10/2009 nu doar de Editorialul dlui prof. dr. Ioan Bradu-Iamandescu, Abordarea biopsihosocială a bolnavilor şi impactul ei socio-economic, cu o referire specială la bolnavii psihosomatici – inclusiv astmatici –, insistând pentru „înfiinţarea unei competenţe în psihosomatică“ şi a desfăşurării de „acţiuni argumentate, menite de a convinge casele de asigurări să «investească» în abordarea psihologică a bolnavilor somatici“, considerate de autor drept „deziderate legitime“ (...)

NOI TERAPII EFICIENTE ÎN AFECŢIUNI SEVERE

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - dec. 11, 2009

În afara nr. 35, revista HIPOCRATE a publicat în luna septembrie a.c., două ediţii speciale tematice: una Onkos, pusă sub semnul declaraţiei optimiste a dlui Dan Zamoncea, director general Roche România că „MabThera ne îndreptăţeşte să spunem: „«Cancerul nu înseamnă condamnarea la moarte»“; cealaltă, Hemato, dedicată „schimbării posibilităţilor în hemofilie“. (...)

GLOBALIZAREA: BOLI ŞI MODE

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - dec. 4, 2009

Câteva teme se detaşează dintre numeroasele articole interesante din numerele 933, 934 şi 935 ale remarcabilei publicaţii medicale belgiene LE GENERALISTE. Afecţiuni metabolice: Asia sub presiunea diabetului“ – în trecut, DZ tip 2 era considerat o boală occidentală, însă Federaţia Internaţională a Diabetului aprecia că numărul total de pacienţi va depăşi 240 de milioane în 2007 şi 380 de milioane în 2025, 80% din ei fiind originari din ţările cu venituri mici şi mijlocii, iar „peste 60% vor face parte din populaţia asiatică – cel mai important segment al populaţiei mondiale“. (...)

DOCUMENTAR MEDICO-SANITAR

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - nov. 27, 2009

Invitaţii speciali ai nr. 34 şi ai ediţiei speciale (august 2009) ale revistei HIPOCRATE sunt prof. dr. Constantin Dumitrache şi alpinistul David Neacşu. „Omul care a marcat fundamental endocrinologia românească din ultimele 5 decenii“ le vorbeşte cititorilor despre disciplina pe care o slujeşte cu abnegaţie şi, împreună cu foştii săi elevi, despre împlinirile Institutului de Endocrinologie. (...)

O BĂTĂLIE CĂŞTIGATĂ – RĂZBOIUL CONTINUĂ

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - nov. 20, 2009

Numeroase pagini din nr. 4/2009 al revistei VIAŢA STOMATOLOGICĂ şi al buletinului informativ naţional STOMATOLOGIA PRIVATĂ, QUO VADIS? ale AMSPPR vin în sprijinul denunţului în Justiţie al Asociaţiei împotriva „politicii discriminatorii a CMDR“, concretizată prin suspendarea din funcţie a multora dintre membrii săi de frunte, o decizie pe care Curtea Supremă de Justiţie din România a declarat-o ilegală, prin Sentinţa definitivă şi irevocabilă nr. 3646 din 30.06.2009. (...)

Carte aşteptată şi necesară

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - nov. 13, 2009

Compendiul universitarilor ieşeni Gheorghe Scripcaru, Vasile Astărăstoae, Simona Irina Damian şi Călin Scripcaru, ELEMENTE DE PEDAGOGIE MEDICALĂ, Editura Junimea, 2009, are drept epigrafe consideraţiile lui Skinner1), John Dewey şi Hubert2) referitoare la însemnătatea disciplinei şi se deschide, în loc de prefaţă, cu un „Raport pedagogic către Gr. T. Popa (Justificare privind educaţia medicală universitară)“. (...)

DOMENII MEDICALE „ŢINUTE SUB CONTROL“?

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - oct. 16, 2009

Numerele 928 şi 929 ale revistei LE GENERALISTE oferă cititorilor câteva articole de mare interes, - Fecunditatea sub control genetic. Exploatând sursele de ultimă oră, dr. Michel Debry relatează (după o serie de articole din Nature Genetics, iunie 2009) rezultatele unor cercetări privind controlul genetic al limitelor fecundităţii feminine – menarha şi menopauza – când, exceptând variaţiile legate de rasă, talie, masă corporală, calitatea aportului nutriţional şi practicarea sportului, controlul este exercitat de anumite asocieri din genom: cele aflate în proximitatea genei LIN28B (prezentă pe braţul lung al cromozomului 6, în poziţia 6q12) şi legate de talia adultă, respectiv de unele asocieri, printre care BRSK1 şi MCM. (...)

Miracolele meniurilor metodei Michel Montignac

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - oct. 16, 2009

Pe când, în România, atingea apogeul campania sinistrei teorii minc(i)uniste a „alimentaţiei raţionale“, francezul Michel Montignac publica o carte intitulată „Mănânc, deci slăbesc“. După un start dificil, lucrarea a cunoscut un succes considerabil, ediţiile sale succesive, mereu reînnoite, s-au vândut în lume în 16 milioane de exemplare. (...)

„UN BRAND AL PUBLICISTICII MEDICALE ROMÂNEŞTI“

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - oct. 9, 2009

În acest mod califică dl prof. dr. Dumitru Bulucea respectata revistă a CMMB MEDICINA MODERNĂ, care a împlinit 15 ani de apariţie lunară neîntreruptă, evidenţiind „conţinutul extrem de bogat şi de variat al subiectelor dezbătute“, colectivul redacţional „de excepţie“, „calitatea de instrument formator al noilor generaţii de medici“, ca şi publicarea unui program de educaţie medicală continuă“ şi apariţia grafică „atractivă“. (...)

STOMATOLOGIA ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - oct. 9, 2009

Sumarul nr. 4/2009 al REVISTEI ROMĂNE DE MEDICINĂ DENTARĂ pare anume conceput spre a-i aduce o consolare cât de mică dnei prof. dr. Mihaela Păuna, autoarea editorialului „Cercetarea ştiinţifică universitară – între dorinţă şi realitate“, în care deplânge faptul că „şcoala românească din ultimii 20 de ani se pare că nu îşi găseşte calea“ – sufocată de birocraţie, de necorelarea anului universitar cu cel fiscal, de deficienţele de comunicare ş.a.m.d. (...)

Recomandări şi actualităţi clinice şi terapeutice

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - oct. 2, 2009

Au apărut, recent, la Editura Medicală Amaltea, volumele GHIDURI ŞI PROTOCOALE ÎN PEDIATRIE şi URGENŢE ÎN PEDIATRIE. BOLI CRONICE ÎN PEDIATRIE, în ediţii îngrijite de profesorii Adrian Georgescu şi Eugen Pascal Ciofu, publicate în pregătirea conferinţelor naţionale de Pediatrie din anii 2008 şi 2009. (...)

NOUTĂŢI PROFILACTICE ŞI TERAPEUTICE

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - sept. 25, 2009

În prima apariţie din acest an, revista Societăţii Academice de Medicină a Familiei, PRACTICA MEDICALĂ, se remarcă în mod deosebit, mai întâi, „Editorialul“ prof. asoc. dr. Adrian Restian, Rezerva de creier, având drept obiect modificările structurale cerebrale din demenţe şi îndeosebi din boala Alzheimer (BA) (...)

Demers pentru sănătatea generaţiilor viitoare

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - sept. 18, 2009

Dedicată memoriei profesorului George I. M. Georgescu, întemeietorul Centrului de Cardiologie din Iaşi, cartea dlui conf. dr. Florin Mitu şi a dnei prof. dr. Cătălina Arsenescu- Georgescu, SINDROMUL METABOLIC – UN PARADOX AL CIVILIZAŢIEI? (Editura PIM, Iaşi, 2009) este justificată de creşterea enormă a interesului ce se acordă sindromului metabolic (SM), pe de o parte datorită prevalenţei acestuia, cauzată (!) îndeosebi de creşterea «epidemică» a obezităţii, iar pe de altă parte din cauza datelor tot mai numeroase care îi conferă statut de precursor al bolii cardiovasculare şi al diabetului zaharat de tip 2, precum şi evidenţei că „în centrul tratamentului SM se află schimbarea stilului de viaţă, în care dieta şi exerciţiul fizic reprezintă cheia de boltă“, în timp ce „medicaţia va fi administrată (doar) atunci când mijloacele nonfarmacologice nu au adus rezultatele scontate şi vor aborda fiecare componentă a SM conform unui algoritm specific“. (...)

REUNIUNI ŞI ÎNVĂŢĂMINTE

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - sept. 4, 2009

Cea mai importantă manifestare reflectată în paginile revistei VIAŢA STOMATOLOGICĂ nr. 3/2009 a fost Congresul AMSPPR (18–21 martie, Bucureşti), cu o impresionantă participare internaţională, ocazie cu care au avut loc masa rotundă „Viaţa stomatologică – o revistă pentru practicieni“, sesiunea susţinută în limba franceză, cu prezenţa preşedintelui Gadet, prof. dr. Denis Bourgeois, ca şi intervenţia prof. dr. Alexandre Mersel, preşedintele Grupului de Lucru ORE-FDI, „Educaţia“. (...)

REMEDII MAI VECHI ŞI MAI NOI

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - aug. 21, 2009

Cu puţin timp în urmă, revista Le Généraliste semnala o revenire interesantă la vechile tradiţii: utilizarea terapeutică a lipitorilor şi a larvelor de muşte în diferite centre medicale din lumea occidentală. (...)

SĂNĂTATEA PUBLICĂ - PROBLEME ŞI DILEME

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - aug. 14, 2009

Dată fiind abundenţa de subiecte dezbatute în nr. 921, 922 şi 923 ale revistei LE GENERALISTE, ne propunem să le semnalăm doar pe acelea de cel mai larg interes. (...)

Păcatele tinereţii şi consolările vârstei adulte

de Dr. Valeriu MIHĂILĂ - iul. 31, 2009

Cele mai interesante subiecte puse în discuţie in Nr. 918 al revistei LE GENERALISTE se referă la exagerările tinerilor, cauzele şi consecinţelor depresiilor, ravagiile bătrâneţii singuratice şi credinţa ca factor de schimbare a sfârşitului vieţii. (...)

Căutare Avansată

Abonează-te la Viața Medicală!

Dacă vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lumea medicală, abonează-te la „Viața Medicală”, publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!

  • Tipărit + digital – 249 de lei
  • Digital – 169 lei

Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt creditați astfel de:

  • Colegiul Medicilor Stomatologi din România – 5 ore de EMC
  • Colegiul Farmaciștilor din România – 10 ore de EFC
  • OBBCSSR – 7 ore de formare profesională continuă
  • OAMGMAMR – 5 ore de EMC

Află mai multe informații despre oferta de abonare.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul www.viata-medicala.ro, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.

Da, sunt de acord Aflați mai multe