resep masakan indonesia

recept pojok game jual obral berita bola delicious recipe resep masakan indonesia resep masakan indonesia Adi Sucipto News and Entertainment

MedicHub

| | Tipareste pagina Trimite prin email Trimite prin Yahoo Messenger

Reabilitarea orală în contextul medico-social actual

Autor: Prof. dr. Radu Septimiu CÂMPIAN | 12 Decembrie 2012
   Stomatologia românească se caracterizează prin dezvoltarea ei dinamică în direcţia managementului antreprenorial, în deplină concordanţă cu caracterul liberal al profesiei de medic dentist, precum şi în direcţia implementării noilor tehnologii. Creşterea exponenţială a volumului de informaţii prin medicina bazată pe dovezi conduce la promovarea unor metode de diagnostic şi tratament care pot fi definite ca o adevărată revoluţie tehnologică. Valori şi trăsături definitorii tradiţionale ale profesiei de medic dentist şi de tehnician dentar devin desuete, fiind înlocuite cu proceduri moderne, generate de cercetarea ştiinţifică. Radiologia digitală, camera intraorală şi tomografia computerizată cu fascicul conic (CBCT) sunt câteva din metodele noi de investigaţii clinice. Water Laser (laserul cu jet de apă) este o tehnologie de lucru nouă, puţin invazivă şi uşor acceptată de pacienţi. Dar cea mai spectaculoasă noutate în medicina dentară este tehnologia CAD/CAM, prin care munca artizanală şi manuală devine o istorie, tehnologia de realizare a restaurărilor protetice fiind computerizată.
   În acest context, abordarea complexă, holistică şi competentă a pacienţilor este necesară. În zilele de 15 şi 16 noiembrie, a avut loc, la Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca, un simpozion ştiinţific sub genericul „Reabili­tarea orală în contextul medico-social contemporan“. Evenimen
Publicitate
tul a fost organizat în cadrul proiectului „Centru de formare specia­lişti şi resurse în reabilitarea orală“, finanţat din Fondul Social European. Partenerii proiectului sunt UMF „Gr. T. Popa“ Iaşi, în calitate de coordonator, UMF „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca, Asociaţia Medicală Română, Societatea Română de Reabilitare Orală şi Universitatea „Johann Wolfgang Goethe“ din Frankfurt pe Main. Au fost susţinute conferinţe, s-au desfăşurat două mese rotunde şi au avut loc dezbateri tematice cu participarea interactivă a invitaţilor. Protagoniştii evenimentului ştiinţific au fost prof. dr. Grigore Băciuţ, prof. dr. Mihaela Băciuţ, prof. dr. Radu Câmpian, conf. dr. Mariana Constantiniuc, conf. dr. Ada Deleanu, conf. dr. Diana Dudea, prof. dr. Norina Forna, dr. Aranka Ilea şi dr. Viorica Pop.
   Temele prezentărilor şi dezbaterilor au fost variate, dar în acelaşi timp unitare, sub genericul reabilitării orale. Astfel de teme au fost: reabilitarea orală în defecte morfologice maxilo-faciale majore sau la pacienţii cu edentaţie parţială şi totală, considerente estetice în reabilitarea orală, reabilitarea orală pe suport odontal afectat şi cea a pacienţilor cu boli neurologice, reabilitarea implanto-protetică, reabilitarea în contextul tratamentelor ortodontice şi cea a deformităţilor cranio-maxilo-faciale. Cei aproximativ 350 de medici rezidenţi şi din reţeaua de cabinete private au manifestat un interes deosebit pentru temele propuse spre dezbatere.
   Cu acest prilej, au fost prezentate perspectiva şi obiectivele programului de modernizare a procesului de învăţământ şi a bazei materiale, în curs de implementare în Facultatea de Medicină Dentară din Cluj. Preocuparea medicilor dentişti pentru calitatea actului medical a fost exprimată atât implicit, cât şi explicit. Necesitatea promovării sănătăţii orale, antrenarea autorităţilor de stat şi a celor locale abilitate pentru susţinerea cabinetelor de medicină dentară şcolare, accesibilitatea redusă a populaţiei la serviciile de stomatologie şi subfinanţarea sistemului de îngrijiri de sănătate în domeniul medicinii dentare sunt probleme ridicate de participanţi şi dezbătute în cursul lucrărilor. Interesele pacienţilor în calitate de consumatori de servicii stomatologice, în special a persoanelor asigurate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, au fost explicate şi promovate cu acest prilej.
 
Articole in legatura
Nu exista articole in legatura.
Autori in legatura
Nu exista articole in legatura.
 
Galerii foto in legatura
Nu exista galerie asociata acestui articol.
Fisiere la download
Nu exista fisiere disponibile pentru download.
 

 
Viaţa Medicală