resep masakan indonesia

recept pojok game jual obral berita bola delicious recipe resep masakan indonesia resep masakan indonesia Adi Sucipto News and Entertainment

MedicHub

| | Tipareste pagina Trimite prin email Trimite prin Yahoo Messenger

Obiectiv îndeplinit

Autor: Dumitru ŞERBAN | 16 Ianuarie 2014
Obiectiv îndeplinit

Luna trecută, la Iaşi, a avut loc conferinţa de încheiere a proiectului – „Centru de Formare Specialişti şi Resurse în Reabilitarea Orală“, cofinanţat din fonduri europene. Despre obiectivele proiectului, aspectele practice ale acestuia, cât şi despre actualităţile în abordările interdisciplinare ale urgenţelor medicale dentare, am discutat cu prof. dr. Norina Consuela Forna, decan al Facultăţii de Medicină Dentară, UMF „Gr. T. Popa“ Iaşi şi manager al proiectului.

 

   – Doamna profesor, conturaţi-ne în câteva fraze acest proiect.
   – Proiectul şi-a propus să fundamenteze un sistem educaţional şi de formare competitiv în teritoriul medicinii dentare româneşti, o importanţă deosebită revenind individualizării terapeutice în viziune integrativ holistică a reabilitării orale, concept complex ce soluţionează fiecare compartiment afectat al patologiei orale. Obiectivul proiectului a fost crearea unui sistem de formare pentru dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul superior din domeniul medicinii dentare, prin participarea la programe de formare şi perfecţionare şi acces la cele mai noi tehnologii inovative şi informaţii în domenii specifice.
  – Punctaţi-ne rezultatele finale ale proiectului.
   – Toate obiectivele proiectului au fost realizate şi toţi indicatorii de rezultat acoperiţi: îmbunătăţirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor specifice în domeniul reabilitării orale ale personalului din învăţământul superior prin participarea la cursuri de formare cu lectori naţionali şi internaţionali; crearea unui curriculum în domeniul reabilitării orale – în cadrul căruia aspectele practice individualizate deţin o pondere importantă, în strânsă legătură cu cercetarea din domeniu; formarea deprinderilor personalului didactic de a utiliza metode interactive de predare în procesul instructiv-educativ prin perfecţionarea unui sistem de telemedicină; promovarea parteneriatelor la nivel naţional şi internaţional prin crearea unei reţele de specialişti în domeniul reabilitării orale, cu scopul diseminării bunelor practici în domeniu; crearea cadrului de susţi
Publicitate
nere a cooperării între specialişti din domeniul reabilitării orale de la nivel naţional şi destinatarii procesului instructiv-educativ prin dezvoltarea unui centru-pilot de resurse necesare formării; creşterea vizibilităţii domeniului reabilitării orale prin participarea specialiştilor formaţi la manifestări ştiinţifice, de cercetare, publicarea de materiale de specialitate în domeniu.
  –  În timpul conferinţei aţi vorbit şi despre abordările interdisciplinare ale urgenţelor medicale dentare. Despre ce este vorba?
   – Conferinţa de încheiere a proiectului aduce în prim-plan o problematică esenţială a reabilitării generale şi oro-maxilo-faciale, respectiv abordările urgenţelor medico-dentare. Workshopul organizat conferă evenimentului ştiinţific un profund caracter practic, prin posibilitatea practicianului de a exersa pe manechine competitive pe plan internaţional, asistat de calculator, cu posibilitatea simulării scenariilor privind manoperele de urgenţă medico-dentară frecvent întâlnite în practică. Conferinţele susţinute de personalităţi medicale ce prefaţează şi acompaniază derularea workshopului constituie o punte de legătură între patologia generală şi cea oro-maxilo-facială. Teritoriul urgenţelor medico-dentare variază de la urgenţele majore, ce pun în pericol viaţa pacientului, până la orice tip de urgenţă din acest teritoriu, manifestată prin durere sau dezechilibre estetice. Acest workshop confruntă practicianul cu posibilitatea simulării fiecărui tip de resuscitare în acord cu tipul de urgenţă prin intermediul manechinelor performante, ce permit crearea unor scenarii variate, grefate pe individualizarea situaţiilor reale din practică. Cu ocazia workshopului, a fost inaugurat primul centru de simulare în urgenţele medico-sanitare. În acest sens, un rol esenţial a avut complementaritatea proiectelor coordonate, manechinele de ultimă generaţie aparţinând proiectului „Stagii de pregătire practică pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii a studenţilor specializaţi în medicina dentară“.
  – Prin intermediul proiectului s-au achiziţionat echipamente de ultimă generaţie. Ne puteţi da detalii?
   – Proiectul care se încheie a pus bazele primului centru-pilot de formare de specialişti în reabilitare generală şi oro-maxilo-facială – domeniu de avangardă al medicinii dentare, care introduce în România, în premieră, echipamente de ultimă generaţie, care ne racordează la tot ce este modern în medicina internaţională: utilizarea navigării 3D în implantologia orală, sistemele de simulare 3D, utilizarea axiografiei computerizate şi a sistemului de telemedicină ce stă la baza formării şi colaborării în diferite domenii medicale. Toate aceste echipamente contribuie în mod esenţial la o platformă performantă de învăţare şi cercetare din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară din Iaşi, ce reuneşte primul centru virtual din România – biblioteca virtuală, primul centru de navigare 3D, respectiv primul centru de simulare în urgenţe medico-sanitare.
 
Articole in legatura
Nu exista articole in legatura.
Autori in legatura
Nu exista articole in legatura.
 
Galerii foto in legatura
Nu exista galerie asociata acestui articol.
Fisiere la download
Nu exista fisiere disponibile pentru download.
 

 
Viaţa Medicală