resep masakan indonesia

recept pojok game jual obral berita bola delicious recipe resep masakan indonesia resep masakan indonesia Adi Sucipto News and Entertainment

MedicHub

| | Tipareste pagina Trimite prin email Trimite prin Yahoo Messenger

Etica: „veriga slabă“ a spitalelor publice româneşti?

Autor: Alexandru NEAGU | 6 Martie 2015
   Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 145 din 11 februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 137 din 24 februarie 2015, au fost emise norme juridice pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor. Prin acestea au fost definite noţiuni importante precum: incidentul de etică, vulnerabilitatea etică, consiliul de etică, avizul de etică, anuarul etic.
   Incidentul de etică constituie situaţia de potenţială nerespectare a principiilor morale sau deontologice, identificată la nivelul sistemului de sănătate sau în administraţia sistemului de sănătate. Prin vulnerabilitate etică se înţelege orice slăbiciune în modul de funcţionare al unei unităţii sanitare, care poate determina sau favoriza apariţia unui incident de etică. Consiliul de etică este forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor publice în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate. Membrii consiliului de etică beneficiază cu prioritate de instruire în domeniul eticii şi integrităţii. Acest consiliu emite avizul de etică pe baza prevederilor legale, pe principiile morale sau deontologice, cu referire directă la o speţă sesizată în activitatea curentă a spitalului public. Avizul de etică are caracter obligatoriu, în baza dec
Publicitate
iziei asumate de managerul unităţii sanitare. Anuarul etic este un compendiu al avizelor etice şi al hotărârilor consiliului de etică din cadrul unui spital public, care concentrează experienţa unităţii sanitare respective în acest domeniu, utilizată în iniţierea de activităţi cu rol de prevenţie la nivelul unităţii respective. În mod similar, la nivelul întregii ţări, se alcătuieşte anuarul etic naţional.
   În cadrul consiliilor de etică sunt implicate şi asociaţiile de pacienţi eligibile, asociaţii ori fundaţii legal constituite care au ca scop apărarea drepturilor pacienţilor sau care au activitate în domeniul eticii şi integrităţii în sistemul de sănătate, cu experienţă dovedită de minimum trei ani.
   La nivelul unităţilor sanitare publice cu paturi, cu statut de spital clinic, universitar şi institut, consiliul de etică este format din şapte membri: un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică; doi reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică; doi reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital; un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului, cu studii superioare, desemnat de managerul unităţii sanitare; un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi. În cazul unităţilor sanitare cu personal medico-sanitar format din mai puţin de 20 de persoane, consiliul de etică este alcătuit din cinci membri.
   Principiile de funcţionare a consiliului de etică sunt sintetizate prin independenţa faţă de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului, fiind interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor consiliului de etică. Membrii trebuie să precizeze şi să se abţină (fiind înlocuiţi de membri supleanţi) în cazul existenţei unei legături directe sau indirecte, de natură familială, ierarhică ori financiară, cu persoanele fizice sau juridice implicate în speţa supusă analizei consiliului. Activitatea membrilor consiliului de etică se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii. Nerespectarea acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, în baza votului a două treimi din membrii consiliului de etică.
 
Articole in legatura
Nu exista articole in legatura.
Autori in legatura
Nu exista articole in legatura.
 
Galerii foto in legatura
Nu exista galerie asociata acestui articol.
Fisiere la download
Nu exista fisiere disponibile pentru download.
 

 
Viaţa Medicală