resep masakan indonesia

recept pojok game jual obral berita bola delicious recipe resep masakan indonesia resep masakan indonesia Adi Sucipto News and Entertainment

MedicHub

| | Tipareste pagina Trimite prin email Trimite prin Yahoo Messenger

Raportări şi evaluări

Autor: Alexandru NEAGU | 26 Septembrie 2014
   Raportări ale managerilor spitalelor publice. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.041 din 5 septembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 670 din 12 septembrie 2014, au fost reglementate unele norme privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicaţie informatică, a informaţiilor referitoare la infrastructură şi dotări/echipamente din cadrul spitalelor publice. Astfel, s-a stabilit că managerii spitalelor publice au obligaţia de a raporta la 15 octombrie, respectiv 15 aprilie, în aplicaţia www.infrastructura-sanatate.ms.ro, informaţii referitoare la infrastructură şi dotări/echipamente. Ministerul Sănătăţii va verifica până la 20 octombrie, respectiv 20 aprilie, dacă situaţiile au fost publicate pe site şi va notifica ordonatorii de credite ai spitalelor publice în cazul nerespectării termenului de raportare; ordonatorii de credite, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene sau primarii, după caz, au obligaţia de a dispune structurilor de specialitate verificarea realităţii şi exactităţii datelor raportate de managerii spitalelor publice. Pe site-ul www.ms.ro, la secţiunea „Informare“, rubrica „Noutăţi“, se publică detalii privind formularele, adresa, parola de accesare, persoana de contact, în vederea raportării informaţi
Publicitate
ilor.
   Evaluarea şi acreditarea spitalelor. În Monitorul Oficial nr. 674 din 15 septembrie au fost publicate două acte normative ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor privind evaluarea unităţilor spitaliceşti. Este vorba de Ordinul nr. 206 din 15 septembrie 2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale şi de Ordinul nr. 207 din 15 septembrie 2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011–2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi. Registrul CoNAS al evaluatorilor de spitale se actualizează ori de câte ori intervin modificări cu privire la selectarea de noi persoane ca evaluatori de spitale, la reevaluarea sau, după caz, încetarea calităţii de evaluator de spitale ori cu privire la informaţiile personale ale evaluatorilor de spitale. Persoanele fizice române sau străine certificate pe plan internaţional care doresc să fie incluse în acest registru trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să facă dovada certificării lor pe plan internaţional; să cunoască procedurile şi standardele de acreditare a spitalelor aplicabile în România, prin promovarea unui test de verificare a cunoştinţelor; să fie cunoscători ai limbii române sau să asigure prezenţa unui traducător autorizat. În cazul persoanelor juridice (române sau străine), trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă obiect unic de activitate managementul calităţii; să facă dovada că în cadrul persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea, în calitate de angajaţi/asociaţi/administratori, minimum şapte evaluatori de spitale certificaţi; reprezentanţii persoanei juridice române sau străine desemnaţi să desfăşoare activitatea de evaluare de spitale trebuie să fie incluşi în Registrul CoNAS al evaluatorilor de spitale. Prin Ordinul nr. 207 din 15 septembrie 2014 s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011–2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi, numărul de membri fiind stabilit între trei şi şapte, în funcţie atât de categoria spitalului, cât şi de numărul de paturi. Durata vizitei de evaluare se aprobă la nivelul CoNAS, în funcţie de numărul de secţii.
 
Articole in legatura
Nu exista articole in legatura.
Autori in legatura
Nu exista articole in legatura.
 
Galerii foto in legatura
Nu exista galerie asociata acestui articol.
Fisiere la download
Nu exista fisiere disponibile pentru download.
 

 
Viaţa Medicală