resep masakan indonesia

recept pojok game jual obral berita bola delicious recipe resep masakan indonesia resep masakan indonesia Adi Sucipto News and Entertainment

MedicHub

| | Tipareste pagina Trimite prin email Trimite prin Yahoo Messenger

Acreditare şi control

Autor: Alexandru NEAGU | 23 Mai 2014
     Control. În Monitorul Oficial nr. 343 din 9 mai 2014, a fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 493 din 5 mai 2014 privind condiţiile de exercitare de către Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Inter­ne a controlului operaţional şi a inspec­ţiei activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU şi pentru aprobarea modalită­ţilor şi procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU. Acest control opera­ţional al activităţii serviciilor de ambu­lanţă, indiferent dacă sunt publice sau private, precum şi al unităţilor şi al comparti­mentelor de primire a urgenţelor (UPU/CPU), se referă la procesul de analiză şi verificare permanentă sau periodică a activităţii acestor structuri, în scopul de a urmări buna desfăşurare a acestor activităţi, respectarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de a lua măsuri pentr
Publicitate
u îmbună­tăţirea acestora.
     Activităţile pentru care se desfăşoară controlul operaţional ţin de organizarea şi respectarea procedurilor legale privind: formarea şi pregătirea profesională a personalului din serviciile judeţene de ambulanţă (SAJ), Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF), UPU/CPU, inclusiv pentru personalul medical şi paramedical din Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descar­cerare (SMURD); derularea progra­me­lor de pregătire în rezidenţiat şi promo­vare în grad profesional în specialitatea medicină de urgenţă; desfăşurarea activităţii SAJ/SABIF; desfăşurarea activităţii UPU/CPU; activităţile SMURD; telemedicina pre- şi interspitalicească în domeniul asis­tenţei medicale de urgenţă şi prim-ajutor calificat; acordarea serviciilor medicale de urgenţă prespitaliceşti de către furnizorii privaţi; colectarea, prelucrarea şi analizarea datelor referitoare la activitatea serviciilor medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat.
      Controlul operaţional se realizează independent sau în comun de structuri specifice din cadrul MS sau MAI, pe baza unui calendar comun aprobat anual de cei doi miniştri. Inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă şi a UPU/CPU constă în verifica­rea programată sau inopinată a activităţii, iar monitorizarea activităţii SAJ/SABIF şi a UPU/CPU reprezintă procesul permanent de colectare, prelucrare, interpretare şi analiză a datelor raportate de aceste structuri.
      Acreditare. Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 518 din 8 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 354 din 14 mai 2014, au fost acreditate secţiile Ortopedie I şi Orto­pedie II ale Spitalului Clinic Judeţean de Ur­gen­ţă Oradea pentru activitatea de prelevare capete femurale de la donator viu şi trans­plant ţesut osos, tendinos şi cartilagii, acre­ditare valabilă pentru o perioadă de cinci ani.
 
Articole in legatura
Nu exista articole in legatura.
Autori in legatura
Nu exista articole in legatura.
 
Galerii foto in legatura
Nu exista galerie asociata acestui articol.
Fisiere la download
Nu exista fisiere disponibile pentru download.
 

 
Viaţa Medicală