resep masakan indonesia

recept pojok game jual obral berita bola delicious recipe resep masakan indonesia resep masakan indonesia Adi Sucipto News and Entertainment

MedicHub

| | Tipareste pagina Trimite prin email Trimite prin Yahoo Messenger

CNSISP, de la MS la INSP şi, mai nou, la ANAIS

Autor: Dr. C. M. | 29 Martie 2013
   Ne-am adresat Centrului Naţional pentru Statistică şi Informatică în Sănă­tate Publică, aflat în prezent în structura Institutului Naţional de Sănătate Publică, anterior în subordinea directă a Ministe­rului Sănătăţii; printr-un proiect legislativ aflat în prezent în dezbatere publică, CNSISP ar urma să fie inclus în Agenţia Naţională de Achiziţii şi Investiţii în Sănătate, structură nou creată în subordinea Ministerului Sănătăţii.
   De la ec. Cristian Calomfirescu am aflat că CNSISP colectează date din reţeaua publică (MS, administraţia locală, Academia Română), privind: starea de sănătate a populaţiei în profil teritorial (de la toate tipurile de asistenţă medicală), resursele (unităţi sanitare, personal sani­tar, cheltuieli cu medicamentele, pe secţii de spital, pentru fiecare unitate, totalul cheltuielilor din spital), activitatea reţelei sanitare (pentru toate tipurile de unităţi). De asemenea, CNSISP primeşte date şi de la INS, privind populaţia României, detalierea deceselor pe cauze medicale, date demografice pe trimestru, an.
   Datele sunt colectate prin direcţiile de sănătate publică, de la unităţile sanit
Publicitate
are din teritoriu, pe baza dărilor de seamă statistice, specifice fiecărui tip de unitate şi activitate sanitară, şi sunt verificate şi validate de CNSISP. Periodicitatea acestora este: • lunară, pentru boli transmisibile, boli cu transmitere sexuală, mortalitatea materno-infantilă, boli profesionale, bolnavi internaţi dependenţi de substanţe psihoactive • trimestrială, pentru cunoaşterea principalelor proble­me de sănătate survenite în teritoriu (gravide, întreruperi de sarcină, boli cronice, vaccinări etc.) • anuală, pentru a cunoaşte activitatea reţelei sanitare pe fiecare tip de unitate, resursele pe fiecare unitate, cunoaşterea incidenţei şi preva­lenţei pe boli, cunoaşterea morbidităţii spitalizate şi a activităţii efectuate de personalul sanitar.
   Datele colectate de CNSISP la nivel naţional şi teritorial sunt folosite de: • MS, pentru a fundamenta deciziile în politica sanitară, prin cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei, a activităţii sani­tare, a resurselor, a eficienţei unităţilor sani­tare etc. • direcţiile de sănătate publi­că, pentru cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei şi a activităţii medico-sanitare la nivel judeţean şi naţio­nal, prin datele publicate în publicaţiile INSP-CNSISP; DSP-urile îşi pot evalua activitatea, eficienţa, starea de sănătate a populaţiei comparativ cu alte judeţe şi cu media pe ţară • Institutul Naţional de Statistică – date privind incidenţa şi prevalenţa, mortalitatea pe boli, pentru Eurostat, UNICEF, OMS etc. • INSP – bolile cronice necomunicabile, bolile profe­­sionale, bolile cu transmitere sexuală etc. • Eurostat, OMS.
   Datele statistice realizate de INSP-CNSISP sunt solicitate şi de insti­tute de cercetare din domeniul medical, asociaţii ale medicilor de diferite specia­lităţi, docto­ranzi, firme farmaceutice pentru studii de piaţă, diverse organizaţii non­­gu­ver­namentale, absolvenţi ai facul­tăţilor de medicină pentru lucrări de licenţă, presă, Guvernul României, Parlament (interpe­lări), autori de lucrări prezentate la reuniuni medicale etc.
 
Articole in legatura
Nu exista articole in legatura.
Autori in legatura
Nu exista articole in legatura.
 
Galerii foto in legatura
Nu exista galerie asociata acestui articol.
Fisiere la download
Nu exista fisiere disponibile pentru download.
 

 
Viaţa Medicală